Креатинин

от MedipharmWiki
Jump to: navigation, search

[редактиране] Креатинин

Креатининът е анхидрид на креатина.От него се образува чрез вътрешно отделяне на една молекула вода.Между двете вещества в организма се установява постоянно динамично равновесие.Ето защо стремежът е да се определят едновременно.Креатининът се образува преди всичко в мускулите за сметка на креатинфосфата,който губи една молекула вода без ензимно участие. Освободеният креатинин се отделя в кръвта и оттам се екскретира в урината.Той се отличава с много постоянно ниво ,което не се влияе от хранителния режим и физическото натоварване.Неговото ниво зависи единствено от бъбречната съответно от гломерулнатафункция.Макар креатининът и креатинът да са разпределени еднакво в кръвните клетки и плазмата предпочитан материал за тяхното химично определяне е кръвният серум.

От методите за определяне на креатинина в биологични течности(кръв и урина)най често се прилагат следните:

  • 1.Методи на приципа на реакцията на Йафе-в алкална среда при реакция на креатинина с пикринова киселина се цветен комплекс с оранжевочервен цвят.
  • 2.Ензимни методи-които ввсе по често се използват в кл.лабораторий.

В кр.серум креатинина може да се определи след отстраняване на белтъците,а в урина след разреждане.

Креатининът в серума има денонощен ритъм. Концентрацията му в серума е най-висока вечер, а най-ниска - сутрин.

Повишена серумна концентрация на креатинин при:


Понижена серумна концентрация на креатинин се среща рядко:

  • при заболявания, свързани с намаляване на мускулната маса;
  • по време на бременност
  • при анемий

Референтни граници:

Новородени - до 125микромола на литър

Кърмачета до 3 месеца - до 72 микромола на литър

Кърмачета над 3 месеца - до 80 микромола на литър

Деца и жени - до 90 микромола на литър

Мъже - до 104 /133/ микромола на литър или до 1,5mg%

При ХБН 1 ст. - 159-354 микромола на литър /1,8-4mg%/

При ХБН 2ст. - 354-707 микромола на литър /4-8mg%/

При ХБН 3ст. - 707-1326 микромола на литър /8-15mg%/

При ХБН 4ст. - над 1326 микромола на литър / над 15mg%/