Варикоза

от MedipharmWiki
Jump to: navigation, search

Определение Касае се за заболяване при което се разширяват венозните съдове /най-често с удължаване и нагъване/ в една или повече анатомични области, което се придружава с изменение в стените на вените и загуба функционалността на клапния апарат.

Ако изменението /разшерението/ засяга малка част от вената или неин сегмент се нарича - варикс. Когато разширението засегне вената на голямо протежение и равномерно се говори за флебектазия/венектазия/.

Телеангиектазии – траино дилатирани микроциркулаторни съдове – капиляри, венули и евентуално артериоли., единични или групирани.

Варикозата се характеризира с едновременно наличие на множество варици.

Вариците могат да са навсякъде по тялото където има венозни съдове. Най-често обаче се локализират /намират/ на повърхностните вени на долните краиници.Варикозата може да бъде едностранна и/или двустранна, а според вида биват :

 • стволови /неразклонени/
 • пръснати
 • смесени
 • метличковидни /интрадермални, микроварици/
На второ място по честота са хемороидите т.е. варикоза на вените на хемороидалният плексус.

Варикоза с друга локализация са варици на вулвата при бременност, които обичайно след раждането изчезват, варици на хранопровода /при чернодробна цироза/, , и т.нар. капут медузе които изхождат от вените в облстта на пъпа плексус пампиниформис – варикоцеле, могат да се наблюдават по коремната стена при болни с прекаран тромбофлебит на тазовите вени или на долна празна вена, както и при болни с портална хипертензия. Появата на варикозни промени на горните краиници обикновенно е резултат на прекарани тромбофлебити или на ангиодисплазии.

Етиология Варикозната болест се разделя от страна на етиологията на първична /есенциална/ и вторична. При вторичната варикоза причините са известни, като най-често се касае за прекарана дълбока венозна тромбоза. Варикоза при бременност – тя е хоромнално обусловена /прогестерон/. Като последица от намаления тонус на вените, но и поради нарастващия по време на бременност обем на кръвта се развива първоначално релативна клапна недостатъчност, която по-късно може да доведе и до дистрофична варикоза. През последното тримесечие големият утерус притиска илиачните вени, с което се ограничава дренажа на вените от долните краиници. Вариците при бременност са най-често от ретикуларен или метличковиден тип, но могат да обхванат и големите вени. Чести но обратими са вариците в областта на вулвата. Няколко седмици след раждането обикновенно изчезват, но невинаги напълно. Вариците на хранопровода - развиват се при чернодробна цироза.


Първичната варикоза е конституционално обусловена на субкутанните вени като последица от биохимични промени в съдовата стена – намаляване на контрактилитета и увеличаване на съединително-тъканните елементи. Роля играят, вероятно хормонални промени, но също така и механични фактори – затлъстяване /по-често при жени/ раждания професии и др.

Субективните оплаквания могат да са различно изразени и зависят от стадия в които се намира болестта, индивидуалността на индивида и придружаващите заболявания. В стадии на компенсация /началото/ може дълги години да няма никакви оплаквания /но не е изключено и да има характерните за варици оплаквания без да има външни промени/, а в стадия на декомпенсация най-често се появяват лесна уморяемост, тежест, чувство за напрежение, парестезии и тъпи болки в краката. нощни крампи и сърбеж. Оплакванията се засилват привечер, вечер след работа. Появяват се отоци които се засилват постепенно през деня и след нощен покои намаляват или изчезват на сутринта. В още по-напредналите стадии се появяват и трофични промени в долната трета на подбедриците – най-напред петнисти, а после и дифузна кафява пигментация, изтъняване на кожата, индурация на подкожието. Може да се развие сърбеж и истински застоен дерматит и дори генерализирана екзема. В зоната на малеолите промените са най-изразени. Там най-често се появяват и варикозни язви, които много трудно зарастват

Форми на варикоза 1. Стволова варикоза – на вена сафена магна, вена сафена парва – към 20-40% 2. Клончеста – към 30-50% 3. Ретикуларна – към 60-70% 4. Перфорантна /комуникантна – към 5-16% 5. Метличковидна – към 30-40%

 • Диагноза
 • Оглед
 • Палпация
 • Функционални тестове

Определят се тип и тежест на варикозата При обективно изследване се установяват разширени и змиеобразно нагънати повърхностно разположени вени. Най-често те са разположени по хода на вена сафена магна и нейните магистрални клонове на подбедрицата и долната част на бедрото вътрешната страна. В по-късните стадии на заболяването се установяват уплътнение на подкожието и трофични язви.Варикозните рани първоначално са разположени над вътрешния и по-рядко над външния глезен а в последствие могат да обхванат и циркулярно долната част на подбедрицата. Тя по принцип не създава затруднения.Освен лесно установимите при оглед варикозно разширени вени, се налага да се изясни проходимостта на дълбоката венозна мрежа и състояниет она клапния апарат. За тази цел се използват няколко клинични проби и тестове:

 1. Проба на Хакенбрух /Hackenbruch/ - при кашлица в право положение ако има инсуфициенция на клапите на вена сафена магна, обратната вълна се усеща с палпиращата ръка върху варикознопроменените вени на голямо разстояние.
 2. Палпаторно-перкусионна проба на Шварц /Schwarz/ - в изправено положение с пръст се перкутира леко върху вена сафена магна в зоната на устието и а едновременно с пръстите на другата ръка се палпира обратната вълна.
 3. Проба на Тренделенбург - /Trendelenburg/ - в хоризонтално положение се притиска с пръсти устието на вена сафена магна във фоса овалис и така болният се изправя. Нормално вените се изпълват от долу на горе за около 30сек. Отстраняването на натиска веднага след изправянето на болния не ги изпълва ако клапите им функционират добре. Ноако са инсуфициентни вените мигновенно се изпълват вследствие на обратния кръвоток.

С тези три проби се установява функционалната годност на клапите на повърхностните вени.

 1. Проба на Бароу-Шейнис – повдигаме крайника нагоре и в това положение се поставят 3 есмархови турникетав горната трета на бедрото над и под коляното.След изправянето на болния ако някъде между турникетите се появят изпълнени варикозни вени това говори че там има инсуфициенция на перфорантните вени.
 2. Проба на Прат /Pratt/ - при вертикално издигнат крак се намотава еластичен бинт от ходилото до основата на бедрото а над бинта се слага есмапхов турникет. Болният се изправя и бавно се развива бинта , като се наблюдава за появата на разширена вена. Последната се маркиа и се продължава по-нататък. Още по-точно се локализират перфорантните вени ако след развиването на 1-2намотки от първият бинт започне започне едновременно навиване на друг бинт в обртна посока отгоре надолу, така че между двата бинта остава свободна малка частэот кожата.

Това са проби за проверка на перфорантните вени.

 1. Проба на Делбе-Пертес /Delbet-Perthes/ - в изправено положение и при добре изпълнени вени се поставя на бедрото турникет след което болният се движи 5-10мин. Ако разширените вени изчезнат значи има добра проходимост на зълбоките и перфорантните вени, но ако вместо това същите се изпълнят още повече значи дълбоките са непроходими.
 2. Проба на Майо-Прат /Mayo-Pratt/ - върху издигнат крак се навива от пръстите до бедрото стегнат еластичен бинт. Болният става и ходи 20-30мин. При нормална проходимост на вените той понася добре превръзката, а при непроходимост същият започва да изпитва разпъваща болка.

В диференциалнодиагностично отношение трябва да се имат следните заболявания –

 1. Вродени ангиодисплазии
 2. следфлебитен синдром
 3. веностаза от централно притискане на магистрална вена
 4. трофични язви от артериален или неврогенен произход идр.

Компликации /Усложнения/

 1. Варикофлебити
 2. Руптури и подкожни хеморагии
 3. Улкус крурис с възпалителна индурация в тяхната околност
 • Лечение

Оперативно и неоперативно.

 • Хирургично

По принцип лечението на вариците е хирургично. Показания за хирургично лечение са силно рзширени вени, при недостатъчност на клапния апарат и при наличие на трофични промени, рецидивиращи варикофлебити и кървене от варикозни вени Противопоказания има при бременни жени, възрастни хора и тези с други сериозни заболявания. Свежда се до отстраняване на цялата засегната подкожна вена заедно с всички неини варикозно променени клонове и прерязване между лигатура на инсуфициентните перфорантни вени. Прилаганета днес рутинно операция се нарича стрипинг /stripping/. Принципът е следният – в основата на бедрото се разкрива и скелетира дъгата на вена сафена магнанепосредствено преди вливането и във вена феморалис. Пред вътрешният малеол се отпрепарира най-дисталния край на вената, от където през целия лумен на вената се вкарва специален екстрактор. Предварително маркираните варикозни клонове и перфорантни вени се отстраняват с отделни малки надлъжни кожни разрези. Накрая се изтръгва цялата вена сафена отдолу нагоре. Оперирания краиник се бинтова с еластичен бинт. По същиа начин се оперира и вена сафена парва. При добре извършена операция резултатите са много добри. Рецидиви се получават само при недобре лигирани колатерали в основата на бедрото и при ниеткрити и непрерязани инсуфициентни перфоратори. Болните започват да ходят 4-6часа след операцията с Превръзките с еластичен бинт и чорап намират място при профилактиката на вариците и тяхното прогресиране и намаляване на субективните оплаквания. Те могат да се прилагат и при противопоказания за хирургично лечение. Според сегашното състояние на коронарната и съдова хирургия собствени вени се използват често като съдо-заместител. Поради това все по-често днес хирурзите прибягват до резекция само на инсуфициентната част от вена сафена магна и съхраняват ин локо здравата, която остава проходима и рядко склерозира.


 • Склерозираща терапия – предизвиква се по химичен път се предизвиква коагулация на кръвта във вената и асептичен възпалителен процесс последваща облитерация.Като самостоятелен метод склерозиращата терапия се използва в отделни случай – при валки пръснати варици, при резидуални варици като допълнение към хирургичното лечение и пнри метличковидни варици. Използват се различни склерозиращи вещества – Aethoxyselerol, Variglobin, Neosclerol, Trombovar и др.

Първична склерозираща терапия се предпочита при клончести, ретикуларни и метличковидни варици. Тя е успешна и при инсуфициенция на комунициращите вени както и при варикоза на вена сафена парва.

 • Медикаментозно – тонизиращи венозната стена средства

Венотонизиращи медикаменти – Троксевазин, Гливенол, Венорутон.не отстраняват заболяването но намаляват капилярни пермеабилитет и подобряват микроциркулацията, поради което са показани в стадиите с отоци и субективни оплаквания, при които не се придвижда оперативно лечение. Венотониците, капиляроукрепващите средства /екстракти от диви кестени, рутини и флавоноиди/, и дигиталисови гликозиди упражняват действието си предимно върху здрави венозни стени. Друг медикамент от венотонизиращите е дихидроерготаминът /алфа-рецепторен блокер/ - прилага се пер ос /забранява се и.в. приложение/. Нестероидни противовъзпалителни средства - те намират ограничено приложение, тъи като не повлияват патологичните механизми на варикозата, но със своя универсален болкоуспокояващ и противовъзпалителен ефект могат да се използват, особенно ако има данни за възпаление - при тромбофлебити. Реологични срества - това са средства които подобряват циркулаторните своиства на кръвта и по този начин указват положителен ефект на веннозният оток. Представители - Трентал,......

 • Компресионна терапия

Лечение на затлъстяването /ако има такова/, заболявания на двигателния апарат и др. Диуретиците /обикновенно комбинация от тиазиден и алдостеронов/ могат да се използват в малки дози за редукция на едема.

Троксевазин Индовазин Венорутон Флебисцин Детралекс Ендотелон Лиотон 1000 Матсан-Дойч Хепароид Пайлекс Хемогел Венен гел Веналот и др.

Апаратни изследвания –

 1. доплерово изследване /доплер сонография на венозната система на краиниците.
 2. Радиоизотопни методи – изотопна флебография, 125J-фибриноген тест.
 3. Термография
 4. Оксихемометрия
 5. Флебодинамометрия
 6. Плетизмография

http://www.or-live.com/distributors/NLM/rnh.cfm?id=142